Wetenswaardigheden

Preventief & correctief onderhoud

Prestatie afhankelijk beheer en onderhoud van technische installaties een goede stap zijn naar een goed comfort en een laag energieverbruik.
In 70% van de gebouwinstallaties is het energieverbruik te hoog en zijn er latente SBS klachten

SBS-klachten

Sick building syndroom (SBS) zijn gebouwgebonden klachten aangaande het binnenklimaat zoals reinheid van de ventilatielucht, luchtverdeling, temperatuurverdeling binnen het vertrek, emissie van toegepaste materialen, schoonmaak procedures (o.a.vloerbedekking) stofhuishouding in de ruimte etc. Wij kunnen u helpen om de klachten te inventariseren, te adviseren omtrent de te treffen maatregelen. Procedures vaststellen voor feed-back en een historisch archief beheer. In een gezond gebouw zal het ziekte verzuim afnemen en de arbeidsproductiviteit met gemiddeld 8% toenemen ten opzichte van een gebouw waar latente SBS klachten zijn.

Leerprestaties sterk beinvloed worden door de indoor luchtkwliteit

De luchtkwaliteit in leslokalen is van grote invloed op de leerprestaties van de leerlingen. Door onvoldoende of niet juist werkende ventilatiesystemen nemen de leerprestaties 20 minuten na aanvang van de lessen af.De afname van de concentratie is een gevolg van een verhoogde kooldioxide concentratie. (CO2 )